image
آدرس

بوشهر - خیابان ساحلی - اسکله جلالی

پشتیبانی

۰۰۹۸-۹۳۹۶۲۰۲۰۰۷

آدرس ایمیل

honey_mono@yahoo.com

image
  • حالت نمایش
 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  میگو متوسط

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  میگو متوسط

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  میگو - خرید میگو - فروش میگو - میگو تازه - خرید عمده میگو - فروش عمده میگو

  ۳۶۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

  میگو

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی شوریده

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی شوریده

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  شوریده - ماهی شوریده - خرید ماهی شوریده - فروش ماهی شوریده - خرید عمده ماهی شوریده - فروش عمده ماهی شوریده - خرید شوریده - فروش شوریده

  ۲۳۰ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی شوریده

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  تخم ماهی

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  تخم ماهی

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  تخم ماهی-اشپل-خرید تخم ماهی-خرید اشپل-فروش تخم ماهی-فروش اشپل

  ۱۸۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

  تخم ماهی

 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی هامور

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی هامور

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  ماهی هامور - خرید ماهی هامور - فروش ماهی هامور - خرید عمده ماهی هامور - فروش عمده ماهی هامور

  ۳۴۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی هامور

 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی سرخو

  ۷۷,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی سرخو

  ۷۷,۰۰۰ تومان

  ماهی سرخو - خرید ماهی سرخو - فروش ماهی سرخو - خرید عمده ماهی سرخو - فروش عمده ماهی سرخو

  ۲۹۴ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی سرخو

 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی شعری

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی شعری

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ماهی شعری-ماهی شهری-خرید ماهی شهری-فروش ماهی شهری-خرید ماهی شعری-فروش ماهی شعری-خرید عمده ماهی شعری-فروش عمده ماهی شعری-خرید عمده ماهی شهری-فروش عمده ماهی شهری

  ۳۳۲ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی شعری

 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی شیر کوچک

  ۳۷,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی شیر کوچک

  ۳۷,۰۰۰ تومان

  ماهی شیر - خرید ماهی شیر - فروش ماهی شیر - خرید عمده ماهی شیر - فروش عمده ماهی شیر

  ۳۱۹ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی شیر

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی قباد

  ۴۴,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی قباد

  ۴۴,۰۰۰ تومان

  ماهی قباد - خرید ماهی قباد - قباد - فروش ماهی قباد - خرید عمده ماهی قباد - فروش عمده ماهی قباد

  ۲۳۲ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی قباد

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  میگو درشت

  ۸۳,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  میگو درشت

  ۸۳,۰۰۰ تومان

  میگو درشت - خرید میگو - میگو متوسط - فروش میگو - خرید عمده میگو - فروش عمده میگو

  ۹۵۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

  میگو درشت

 • فروش ویژه
  فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی مرکب

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی مرکب

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  ماهی مرکب-خرید ماهی مرکب-فروش ماهی مرکب-خرید عمده ماهی مرکب-فروش عمده ماهی مرکب

  ۳۰۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی مرکب

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی حلوا سفید

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی حلوا سفید

  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

  ماهی حلوا سفید-خرید ماهی حلوا سفید-فروش ماهی حلوا سفید-خرید ماهی حلوا-فروش ماهی حلوا-خرید عمده ماهی حلوا-ماهی حلواسفید

  ۲۲۴ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی حلوا سفید

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی حلوا سیاه

  ۸۶,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی حلوا سیاه

  ۸۶,۰۰۰ تومان

  ماهی حلوا-خرید ماهی حلوا-فروش ماهی حلوا-خرید ماهی حلوا سیاه-فروش ماهی حلوا سیاه-خرید عمده ماهی حلوا سیاه-فروش عمده ماهی حلوا سیاه-خرید ماهی حلواسیاه

  ۲۷۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

  ماهی حلوا سیاه

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی کخو

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی کخو

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ماهی کخو ،خرید ماهی کخو ،کخو ،کخوو ،ماهی کخوو ،فروش ماهی کخو ،خرید عمده ماهی کخو ،فروش عمده ماهی کخو

  ۱۶۰ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی سنگسر

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی سنگسر

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  ماهی سنگسر ،خرید ماهی سنگسر ،فروش ماهی سنگسر ،خرید عمده ماهی سنگسر ،فروش عمده ماهی سنگسر

  ۱۴۱ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی شوم

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی شوم

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  ماهی شوم ،خرید ماهی شوم ،فروش ماهی شوم ،خرید عمده ماهی شوم ،فروش عمده ماهی شوم

  ۱۳۱ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی خارو

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی خارو

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  ماهی خارو ،خرید ماهی خارو ،فروش ماهی خارو ،خرید عمده ماهی خارو ،فروش عمده ماهی خارو

  ۱۴۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی کفشک

  ۳۶,۹۹۹ تومان

  مشاهده

  ماهی کفشک

  ۳۶,۹۹۹ تومان

  ماهی کفشک ،خرید ماهی کفشک ،فروش ماهی کفشک ،خرید عمده ماهی کفشک ،فروش عمده ماهی کفشک

  ۱۱۹ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی زبان

  ۲۷,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی زبان

  ۲۷,۰۰۰ تومان

  ماهی زبان ،خرید ماهی زبان ،فروش ماهی زبان ،خرید عمده ماهی زبان ،فروش عمده ماهی زبان

  ۱۴۶ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی حمام

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی حمام

  ۳۳,۰۰۰ تومان

  ماهی حمام ،ماهی حمامه ،خرید ماهی حمام ،خرید ماهی حمامه ،فروش ماهی حمام ،فروش ماهی حمامه ،خرید عمده ماهی حمام ،فروش عمده ماهی حمام

  ۱۴۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی بیاح

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی بیاح

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  ماهی بیاح ،خرید ماهی بیاح ،فروش ماهی بیاح ،خرید عمده ماهی بیاح ،فروش عمده ماهی بیاح ،خرید ماهی مید ،ماهی مید

  ۱۶۱ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  میگو پرورشی

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  میگو پرورشی

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  میگو پرورشی ،خرید میگو پرورشی ،فروش میگو پرورشی ،خرید عمده میگو پرورشی ،فروش عمده میگو پرورشی

  ۱۶۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی جش

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی جش

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  ماهی جش ،خرید ماهی جش ،فروش ماهی جش ،خرید عمده ماهی جش ،فروش عمده ماهی جش ،جش کاغذی

  ۱۶۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  میش ماهی

  ۹۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  میش ماهی

  ۹۵,۰۰۰ تومان

  میش ماهی ،خرید میش ماهی ،فروش میش ماهی ،خرید عمده میش ماهی ،فروش عمده میش ماهی

  ۱۳۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی راشگو

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی راشگو

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان

  ماهی راشگو ،خرید ماهی راشگو ،فروش ماهی راشگو ،خرید عمده ماهی راشگو ،فروش عمده ماهی راشگو

  ۱۳۷ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی صبیتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی صبیتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  ماهی صبیتی ،خرید ماهی صبیتی ،فروش ماهی صبیتی ،خرید عمده ماهی صبیتی ،فروش عمده ماهی صبیتی

  ۱۱۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی سکن

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی سکن

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  ماهی سکن ،خرید ماهی سکن ،فروش ماهی سکن ،خرید عمده ماهی سکن ،فروش عمده ماهی سکن

  ۱۵۴ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی صافی

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی صافی

  ۲۳,۰۰۰ تومان

  ماهی صافی ،خرید ماهی صافی ،فروش ماهی صافی ،خرید عمده ماهی صافی ،فروش عمده ماهی صافی

  ۱۴۴ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی تن ( هوور )

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی تن ( هوور )

  ۱۵,۰۰۰ تومان

  ماهی تن ،ماهی هوور ،خرید ماهی تن ،خرید ماهی هوور ،فروش ماهی تن ،فروش ماهی هوور ،خرید عمده ماهی تن ،خرید عمده ماهی هوور ،فروش عمده ماهی تن ،فروش عمده ماهی هوور

  ۱۴۰ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی یال اسبی

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی یال اسبی

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  ماهی یال اسبی ،خرید ماهی یال اسبی ،خرید عمده ماهی یال اسبی ،فروش ماهی یال اسبی ،فروش عمده ماهی یال اسبی

  ۱۷۶ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی ساردین

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی ساردین

  ۱۳,۰۰۰ تومان

  ماهی ساردین ،خرید ماهی ساردین ،فروش ماهی ساردین ،خرید عمده ماهی ساردین ،فروش عمده ماهی ساردین

  ۱۳۹ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی چنگو

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی چنگو

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  ماهی چنگو ،ماهی باراکودا ،خرید ماهی چنگو ،فروش ماهی چنگو ،خرید ماهی بارادکودا ،ماهی کوتر ،فروش ماهی باراکودا ،خرید عمده ماهی باراکودا ،فروش عمده ماهی باراکودا

  ۱۳۵ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  فیله ماهی تیلاپیا

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  فیله ماهی تیلاپیا

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ماهی تیلاپیا ،خرید ماهی تیلاپیا ،فیله ماهی تیلاپیا ،خرید فیله ماهی تیلاپیا ،فروش ماهی تیلاپیا ،فروش فیله ماهی تیلاپیا

  ۱۴۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  خرچنگ

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  خرچنگ

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  خرچنگ ،خرید خرچنگ ،فروش خرچنگ ،خرید عمده خرچنگ ،فروش عمده خرچنگ

  ۱۳۵ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  لابستر

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  لابستر

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  لابستر ،خرید لابستر ،فروش لابستر ،خرید عمده لابستر ،فروش عمده لابستر

  ۱۶۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  فیله ماهی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  فیله ماهی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  فیله ماهی ،خرید فیله ماهی ،فروش فیله ماهی ،خرید عمده فیله ماهی ،فروش عمده فیله ماهی

  ۹۹ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی خاویار

  ۲۳۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی خاویار

  ۲۳۵,۰۰۰ تومان

  ماهی خاویار ،خرید ماهی خاویار ،خاویار ،خرید خاویار ،فروش خاویار ،خرید عمده خاویار ،خرید عمده ماهی خاویار ،خرید تخم خاویار ،فروش عمده خاویار

  ۱۶۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی صبور

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی صبور

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  ماهی صبور ،خرید ماهی صبور ،فروش ماهی صبور ،خرید عمده ماهی صبور ،فروش عمده ماهی صبور

  ۱۵۳ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  صدف دریایی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  صدف دریایی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  صدف دریایی ،صدف خوراکی ،خرید صدف دریایی ،خرید صدف خوراکی ،فروش صدف خوراکی ،خرید صدف ،صدف

  ۱۰۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ملوک ( صدف استوانه ای )

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ملوک ( صدف استوانه ای )

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  ملوک ،خرید ملوک ،فروش ملوک ،خرید عمده ملوک ،فروش عمده ملوک ،صدف استوانه ای ،خرید صدف استوانه ای ،فروش صدف استوانه ای ،فروش عمده صدف استوانه ای ،خرید عمده صدف استوانه ای

  ۱۱۸ بازدید

  • وضعیت: موجود

 • فیش مارکت، بزرگترین مرجع خرید و فروش ماهی

  ماهی دولمی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  مشاهده

  ماهی دولمی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ماهی دولمی ،دولمی ،خرید ماهی دولمی ،فروش ماهی دولمی ،خرید عمده ماهی دولمی ،فروش عمده ماهی دولمی ،ماهی دوولمی ،خری ماهی دوولمی ،فروش ماهی دوولمی

  ۱۳۶ بازدید

  • وضعیت: موجود